شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین که سال مالی منتهی به ٩۵.٢.٣١ دارد ، سود هر سهم خود را در سطوح ١.١٠٠ ریالی پیش بینی نموده و در دوره ٩ ماهه ٨٣ ریال ( معادل ٨ درصد ) از این سود را شناسایی نمود که البته با توجه به ماهیت شرکت ، شناسایی سود در گزارش های میان دوره ای ...