بورس انرژی به عنوان یک مکمل مطمئن و مناسب می تواند مشکلات کوتاه مدت شرکت را حل کند به طوریکه با توجه دریافت وجوه نقدی از تسویه و پایاپای بورس انرژی، مشکلات نقدینگی تا حدودی مرتفع شده است