شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد که سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ٢٠٨ ریالی پیش بینی نموده و تا دوره ۶ ماهه سودی محقق نکرده است. شرکت همچنین سود تلفیقی گروه را در سطوح ٢٩٨ ریالی پیش بینی نموده است. لازم به ذکر است ، نماد هایی همچون توریل و ...