شرکت سرمایه گذاری پارس توشه که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در نخستین پیش بینی در سطوح ٧٠٨ ریالی پیش بینی نموده که نسبت به سود ۶٧۵ ریالی سال جاری ، رشد ۵ درصدی را نشان می دهد. پیش بینی افزایش ۶ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها از ...