شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩۴ دارد ، در دوره ١٢ ماهه موفق شده ٢۶۴ ریال سود محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت ١١ درصدی را نشان می دهد. سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در سال ٩۴ مبلغ ۶۵٩ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ...