شرکت سرمایه گذاری سبحان که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه ٩۵ دارد ، در دوره ٣ ماهه ٧ ریال سود شناسایی نمود که در مقایسه با سود ٢١ ریالی دوره مشابه سال گذشته ، کاهش ۶٧ درصدی را نشان می دهد. در بررسی صورت های مالی شرکت ، رشد ٣٠ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها را داریم اما ...