شرکت سرمایه گذاری سپه که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩۴ دارد ، در دوره ١٢ ماهه موفق شد ۴۶٢ ریال سود محقق نماید که در مقایسه با سود محقق شده در دوره مشابه سال گذشته کاهش ٣٢ درصدی را نشان می دهد. افت ٢٣ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها ناشی از کاهش سود تقسیمی در ...