شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین که سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ماه دارد ، سود هر سهم خود را در سطوح ۵۵٠ ریالی اعلام نموده و در دوره ۶ ماهه (٢٠) ریال زیان شناسایی نموده است. لازم به ذکر است که نماد هایی همچون فارس ، مارون ، شفن و جم از مهمترین زیر مجموعه بورسی تاپیکو بوده و ...