شرکت سرمایه گذاری البرز که سال مالی منتهی به ٩۴.١٢.٢٩ دارد ، سود هر سهم خود را با سرمایه جدید ٢۶٠ میلیارد تومانی مبلغ ۶٧٣ ریال اعلام کرد و در دوره ٩ ماهه ١۵٢ ریال معادل ٢٣ درصد از این مبلغ را کنار گذاشت. گفتنی است ، "والبر" در ابتدای دی ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با ...