تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

شرکت سرمایه گذاری رنا سود/زیان هر سهم سال مالی منتهی به ٩۴.۶.٣١ را در جدیدترین گزارش منتشر شده مبلغ (٩) ریال زیان اعلام نمود که نسبت به گزارش اخیر و اعلام زیان (۶٠) ریالی ، شاهد تحولات مثبتی هستیم. این شرکت در دوره ٣ ماهه موفق شده ۵۶ ریال سود محقق کند. دلیل تعدیل صورت سود و زیان شرکت ...