شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را مبلغ ۶۵٠ ریال اعلام کرد و در دوره ٣ ماهه ٣ ریال از این سود را کنار گذاشت. لازم به ذکر است که ٢ نماد «پتروشیمی جم» و «نفت ایرانول» از مهمترین زیر مجموعه های ...