سلام بر حسین شهید

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین که سال مالی منتهی به ٩۵.٢.٣١ دارد ، سود هر سهم خود را در جدیدترین بودجه منتشر شده از سطوح ١.٠٩٩ ریالی به ١.١٠۶ ریال افزایش داد و در دوره ۶ ماهه (٧) ریال زیان شناسایی نمود که البته با توجه به ماهیت شرکت ، شناسایی سود در گزارش های میان دوره ای ...