بخش قابل توجهی از سبد غیر بورسی و مجموع سرمایه گذاری شرکت به املاک و مستغلات مربوط می شود که به دلیل ابهام در قیمت گذاری ...