*} *} *}

به دلیل وجود ریسک نوسان نرخ بهره در بازار و برای انعطاف‌پذیری بیشتر این روش بازارگردانی، نرخ تعهد ٢٣% به صورت کوتاه مدت و سه ماهه اعلام شده و در دوره‌های بعدی با توجه به شرایط موجود تغییر می‌یابد...

صندوق زمین و ساختمان شمالغرب دومین صندوق زمین و ساختمان کشور بوده، که در شهریور ماه سال 94 اقدام به پذیره‌نویسی 100 میلیارد ریال جهت تأمین مالی ساخت پروژه مسکونی 96 واحدی در استان آذربایجان شرقی و در شهر تبریز نموده است. این پروژه در زمینی به مساحت 3.050 مترمربع و با برنامه ریزی 3 ساله قصد دارد تا در 17 طبقه ساختمانی، 14.077 مترمربع بنای مفید مسکونی احداث نماید. هزینه ساخت این پروژه در حدود 234 میلیارد ریال برآورد شده است، که 100 میلیارد ریال آن از طریق پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری در فرابورس و مابقی از طریق برنامه‌ریزی پیش‌فروش واحدهای ساختمانی تأمین خواهد شد.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان مدیرصندوق، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب به عنوان مدیرساخت، شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به عنوان متعهدپذیره‌نویس و شرکت کارگزاری بانک ملی به عنوان متولی، ارکان این صندوق را تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه اخیراً با تصویب مجمع صندوق، بازارگردانی واحدهای صندوق از شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن تغییر رکن داد.

بر همین اساس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن جهت ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در واحدهای این صندوق، مدل جدید بازارگردانی خود را به شرح زیر ارائه نموده است.

توضیح مدل بازارگردانی جدید صندوق زمین و ساختمان شمالغرب

یکی از گزینه‌های پیش‌رو جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، پوشش ریسک نوسانات نامطلوب قیمت اوراق و تضمین حداقل بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذار می‌باشد. به منظور دستیابی به این هدف، در صندوق‌های زمین و ساختمان شمالغرب، مدل جدید بازارگردانی با تعهد به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمتی مشخص توسط بازارگردان جدید صندوق – شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن- ارائه شده است.

در این مدل بازارگردان- شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن- تعهد دارد در صورت عرضه اوراق توسط سرمایه‌گذاران، اوراق را به نرخ از پیش تعیین شده خریداری و در صورت وجود تقاضا، اوراق را به نرخ از پیش تعیین شده‌ای به فروش برساند. با این اقدام سرمایه‌گذار واحدهای سرمایه‌گذاری را با قیمت مشخصی در بازار خریده و با فروش آن به بازارگردان، درصد سود از پیش تعیین شده‌ای را شناسایی می‌کند.

در این روش مظنه‌های خرید و فروش بازارگردان به صورت خطی و با درصد سود تعهد شده به صورت روزشمار افزایش می‌یابد. این مظنه‌ها در بدو آغاز مدل بازارگردانی، به صورت قیمت‌های خرید و فروش معین برای تمامی روزهای اعمال این مدل بازارگردانی مشخص و اعلام می‌گردد.

توضیح بیشتر این که در این روش، شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به عنوان بازارگردان متعهد به خرید اوراق در نرخ 23% سالانه به صورت روز شمار و فروش به قیمت 1%+23% (نرخ خرید تعهد شده به علاوه دامنه مظنه) می‌باشد. همچنین بازارگردان صرفاً متعهد به خرید و فروش در مظنه‌های از پیش تعیین شده بوده و بنابراین در صورتی که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق بیش از قیمت تعهد شده بازارگردان باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به سفارشات بهتر در بازار به فروش رسانده و کسب سود بیشتری نمایند.همچنین قابل ذکر است، سرمایه‌گذارانی که واحدهای سرمایه‌گذاری خود را تا زمان تصفیه صندوق نگهداری می‌کنند، در صورت بالاتر بودن بازدهی صندوق نسبت به 23%، می‌توانند سود بالاتری کسب کنند و صندوق در این خصوص محدودیتی قائل نشده است.

نهایتاً؛ به دلیل وجود ریسک نوسان نرخ بهره در بازار و برای انعطاف‌پذیری بیشتر این روش بازارگردانی، نرخ تعهد 23% به صورت کوتاه مدت و سه ماهه اعلام شده و در دوره‌های بعدی با توجه به شرایط موجود تغییر می‌یابد.

سایر ویژگی‌های مدل بازارگردانی جدید:

*عدم تعدیل مظنه‌های بازارگردان با تغییر قیمت‌ها در بازار:این تعهد بازدهی بدون توجه به قیمت‌های تعدیل شده جدید در بازار می‌باشد. بنابراین مظنه‌های خرید و فروش بازارگردانی با تغییر قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری تغییر نخواهد یافت؛

*عدم وجود دامنه نوسان: صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان می‌توانند فاقد دامنه نوسان قیمت باشند.