تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

سرمایه گذاری سایپا که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، در دوره ٩ ماهه سود هر سهم خود را ۶۵ ریال اعلام کرد و در این دوره (٢) ریال زیان شناسایی نمود. گفتنی است "وساپا" در ابتدای دوره آذر ماهه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ١٩٧ میلیارد تومان و ارزش بازار ...