سلام بر حسین شهید

مرقام که سال مالی منتهی به ٩۵.٣.٣١ دارد ، سود هر سهم خود را در اولین پیش بینی مبلغ ٣٧٨ ریال اعلام نموده که نسبت به سود ٣٠١ ریالی محقق شده در سال مالی اخیر ، رشد ٢۵ درصدی را نشان می دهد. در مورد این سهم حرف و حدیث بسیار است ولی یک شایعه قوی در مورد مرقام این است که در مناقصه ای ...