نکته قابل توجه اینکه کمترین قیمت در این نماد در سال گذشته ۴۴٨,٠٠٠ ریال بوده که از بیشترین قیمت در معاملات امسال این نماد که ٣٨٠,٠٠٠ ریال می‌باشد بالاتر می‌باشد.در این نماد تا به امروز ٢,٢٨٠ مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات ٩۴.٧.۴ با ۶٧٨ مگاوات می‌باشد...

در معاملات امروز یکشنبه 94.07.05 در بازار برق بورس انرژی 15,284 مگاوات برق به ارزش 125 میلیارد و 771 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش 13 درصدی را نشان می‌دهد.میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) همچنان نزولی بوده و در معاملات امروز نیز کاهش 1 درصدی را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشخص است روند نزولی قیمت در معاملات امروز شیب بیشتری به خود گرفته و در محدوده 360,000 ریال قرر گرفته است.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی، کاهش قیمت پیشنهادی از سوی نیروگاه‌ها در اواسط بازار منجر به افت ناگهانی قیمت‌ها شد که استقبال خریداران از این کاهش قیمت منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات شد؛ از سوی دیگر افزایش حجم عرضه و رقابت نیروگاه‌ها در سررسیدهای انتهای دوره کاملاً مشهود بود، به نظر می‌رسد نیروگاه‌ها تمایل به فروش برق خود قبل از کاهش بیشتر قیمت‌ها دارند.

در بازار امروز بیشترین حجم معاملات را دهه آخر مهر ماه به خود اختصاص داد؛ هرچند سررسیدهای اوایل آبان ماه نیز قابلیت معامله را دارند اما شرکت‌های توزیع نیروی برق فعلاً نسبت به خرید آن‌ها احتیاط بیشتری می‌کنند.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 13940716 :

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 13940716 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است روند نزولی قیمت در طول دوره پایدار بوده و در حال حاضر در محدوده 364,000 ریال قرار دارد.روند سال گذشته این نماد همانطور که در تصویر مشخص است روندی نزولی بوده و قیمت در انتهای دوره در محدوده 448,000 ریال به ثبات رسیده است.

نکته قابل توجه اینکه کمترین قیمت در این نماد در سال گذشته 448,000 ریال بوده که از بیشترین قیمت در معاملات امسال این نماد که 380,000 ریال می‌باشد بالاتر می‌باشد.در این نماد تا به امروز 2,280 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 94.7.4 با 678 مگاوات می‌باشد.

روند نماد 13930716 (روند قیمتی نماد فوق در سال گذشته) :