همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ، شاخص گروه فلزات اساسی ( در تایم ماهانه ) را کانالیزه نمودیم و رفتار بازار در مواجهه با این سطوح را مورد بررسی قرار دادیم. شاخص فلزات اکنون در محدوده ٢١.٧٧٣ واحدی قرار گرفته و تا سطح حمایتی پیش رو یعنی محدوده ٢٠.٠٠٠ واحدی برابر با Fibo Ret ۶١.٨% و کف کانال میانی فاصله چندانی ندارد. لذا چنانچه این محدوده مانع از ادامه ریزش قیمت شود ، می توان به یک رشد مقطعی امیدوار بود. اما ...