در گروه محصولات فلزی – تجهیزاتی شاهد روند نوسانی و اصلاحی بازار پس از یک رشد موقت از اول June لغایت ١۴ July سال جاری میلادی هستیم. انتظار این است که مسیر اصلاحی فوق نهایتا تا ٢٧ الی ٣٠ August ( تقریبا ٧ – ٨ روز کاری دیگر ) ادامه یافته و همزمان با شکسته شدن ...