در صنعت شاخص صنعت تایرسازی مطابق با تصویر ذیل ، شاهد یک حرکت اصلاحی با آرایش زیگزاگ ABC تحت عنوان (A) بزرگ هستیم. لازم به گفتن است که این موج شامل ریز موج هایی می باشد که در تحلیل مربوطه به تصویر کشیده شده است. لذا با توجه به تراکم زمانی ٢١ جولای الی ٢۴ آگوست انتظار خاتمه یافتن موج اصلاحی در محدوده ١۴.٧۶۴ واحدی همزمان با شکل گیری آرایش هارمونیک Bat را داریم. در صورتی که تحلیل مربوطه محقق شود و سطح حمایتی فوق الاشاره افزایش تقاضا در این صنعت را ایجاد نماید ، می توان به ...