در بررسی شاخص صنعت شیمیایی و پتروشیمی در تایم هفتگی ، نوسانات ۶ سال اخیر را در یک کانال صعودی محصور نموده و همانطور که مشاهده می کنید ، اخیرا این کانال شکسته شده و روند بلند مدت این صنعت متزلزل شده است اما درست در سوی مقابل ، شکسته شدن ترند نزولی ١۵ ماهه ، نشان از اتمام روند نزولی میان مدتی دارد. به زبان ساده تر باید گفت که پتروشیمی ها در عین حال که جذابیتی برای سرمایه گذاری بلند مدتی ندارند ، اما ...