در بازار سایر حامل‌های انرژی امروز متانول‌‌ها و انواع دیگر محصولات مربوط به سایر حامل‌های انرژی نیز با عرضه همراه می‌شوند. این در حالی است که متانول‌ در صدر عرضه‌ها قرار دارد. روند دادوستدها در روز دوشنبه نسبتا مناسب ارزیابی شد اما باید دید امروز بازار کدام سمت را دنبال خواهد کرد که البته انتظار کمبود تقاضا برای عرضه همچنان پیش‌بینی می‌شود.