همزمان با رونق معاملات در بورس انرژی، سهام «انرژی» نیز روز شنبه با افزایش ١٣۴ تومانی معادل ١.٧۶ درصد به قیمت ٧ هزار و ٧۶۶ ریال رسید. این در حالی بود که محدوده دامنه قیمتی بین ٧ هزار و ٨٠٠ ریال تا ٧ هزار و ٩٩٩ ریال بود. پیش از این قیمت «انرژی» در روز چهارشنبه هفته گذشته با افت اندکی به ٧ هزار و ٧٠٠ ریال رسیده بود. برای امروز نیز تحرکات مثبت در بازار شنیده می‌شود.