در بازار برق، با توجه به گفته مدیرعامل بورس انرژی مبنی بر اینکه وزارت نیرو تا پایان امسال ١٠ درصد از کل معامله های برق کشور را از طریق بورس انرژی انجام دهد کندی روند دادوستدها نیازمند جدیت بیشتر دولت در این زمینه برای تحقق سهم ١٧ درصدی معامله‌های برق وزارت نیرو از ارزش کل معاملات در بورس انرژی است.