بانکی ها هم که تا به دیروز روند مثبت و لیدری خود را حفظ کرده بودند، امروز دیگر تحمل بازار با این شدت منفی را نداشته اند و کاهش قیمتی را در پیش گرفتند. البته باید گفت که قبل از بازگشایی پالایشگاهی ها نیز بازاری منفی را شاهد بودیم به طوری که شاخص در حدود ٣٠۶ واحد نوسات منفی را داشت.