بانکی ها امروز روز بسیار پر هیجانی را تجربه کردند طوری که همه سهم‌های بانکی به طور یکپارچه با بیشترین افزایش قیمت ها و صف های خرید روبرو شدند.