حکشتی با احتساب امروز، ششمین روز متوالی است که رنگ سبز را در معاملات خود دارد. یکی از چالش‌های بزرگ این سهم تحریم‌های اروپایی بوده که ظاهراً به‌رغم اینکه بر روی کاغذ تحریم ها تمدید شده است، اما شفاهاً با مذاکراتی که انجام شده، عبور و مرور و روابط تجاری کشتیرانی ایران در جریان است.