در سرمایه گذاری در این ابزار معمولا می توان از انواع ثابت، مختلط یا سهام برای سرمایه گذاری استفاده کرد که در این جا صرفا صندوق های سهام مورد نظر می باشد. صندوق ها این امکان را به شما می دهند که به جای دریافت سود نقدی، آن را دوباره در خود صندوق، سرمایه گذاری کنید و بدین ترتیب مالک تعداد بیشتری از واحدهای صندوق شوید...

صندوق سرمایه گذاری به مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار گفته می شود. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. درنتیجه، شما به جای سرمایه گذاری در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص در یک صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری می کنید و این تنوع در سرمایه گذاری سبب کاهش خطر و افزایش جذابیت صندوق سرمایه گذاری می شود به خصوص آنکه قادعدتا در پشت هر یک از این صندوق ها کارشناسانی در حال مدیریت سبد می باشند.

در این ابزار جدید که عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. این عدد قیمت هر واحد از صندوق را معرفی می کند و روزانه درحال نوسان است که مبنای بازدهی ماهانه، فصلی یا سالانه صندوق ها قرار می گیرد. هر چقدر صندوق سابقه طولانی تری در این فعالیت داشته باشد و موفق به جذب سرمایه های بیشتری شده باشد ارزش دارایی های بالاتری را به نمایش می گذارد. البته آنچه در این گزارش مطالعه می فرمایید بر مبنای بزرگی صندوق ها مرتب نشده است و با فاکتور NAV که همانند قیمت برای سهام می باشد، در جدول قرار گرفته اند.

در سرمایه گذاری در این ابزار معمولا می توان از انواع ثابت، مختلط یا سهام برای سرمایه گذاری استفاده کرد که در این جا صرفا صندوق های سهام مورد نظر می باشد. صندوق ها این امکان را به شما می دهند که به جای دریافت سود نقدی، آن را دوباره در خود صندوق، سرمایه گذاری کنید و بدین ترتیب مالک تعداد بیشتری از واحدهای صندوق شوید.

لازم به ذکر است:

دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

درصد تغییرات موجودی نقدی فاکتوری ابتکاری است که نشان می دهد شرکت در طول یک هفته اخیر چه تغییری در موجودی نقد اعمال کرده است؛ به بیان دیگر در صورت فروش دارایی های خود این عددمثبت و در صورت خرید درصد موجودی نقد منفی خواهد شد که ارزیابی کل صندوق ها می تواند تحرکات بازار را نیز نشان دهد.

اطلاعات دقیق و تحلیلی از 90 صندوق سهام را در جداول زیر مشاهده می نمایید. لازم به ذکر است این جداول بر اساس اطلاعات روزانه صندوق ها طی یک هفته گذشته به روز رسانی شده است : (جداول پیوست بر حسب حروف الفبا مرتب شده اند)

اطلاعات صندوق ها

بازدهی و روند قیمت