تعرفه ها

عضویت تک کاربره

شما می توانید با انتخاب هر کدام از بسته های زیر به عضویت ویژه ارتقاء یابید و یا عضویت خود را تمدید نمایید. برای هر پکیج دو گزینه برای انتخاب وجود دارد .۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال یک ماهه

پرداخت آنلاین۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال دو ماهه

پرداخت آنلاین۱۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال شش ماهه

پرداخت آنلاین

افزایش اعتبار

شما می توانید با انتخاب هر کدام از بسته های زیر به کاربر اعتباری ارتقاء یابید و یا اعتبار خود را افزایش دهید

۵۰۰,۰۰۰ ریالبرنز

پرداخت آنلاین
 • هدیه : ۵۰,۰۰۰ ریال
 • دسترسی رایگان به نبض بازار سهام
 • دسترسی رایگان به نبض بازار طلا
 • دسترسی رایگان به نبض بازار کالا
 • امکان اضافه کردن مقالات به کتابخانه شخصی
 • امکان اضافه کردن اخبار به کتابخانه شخصی
 • بدون محدودیت زمانی

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالنقره

پرداخت آنلاین
 • هدیه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • دسترسی رایگان به نبض بازار سهام
 • دسترسی رایگان به نبض بازار طلا
 • دسترسی رایگان به نبض بازار کالا
 • امکان اضافه کردن مقالات به کتابخانه شخصی
 • امکان اضافه کردن اخبار به کتابخانه شخصی
 • بدون محدودیت زمانی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالپلاتین

پرداخت آنلاین
 • هدیه : ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • دسترسی رایگان به نبض بازار سهام
 • دسترسی رایگان به نبض بازار طلا
 • دسترسی رایگان به نبض بازار کالا
 • امکان اضافه کردن مقالات به کتابخانه شخصی
 • امکان اضافه کردن اخبار به کتابخانه شخصی
 • بدون محدودیت زمانی

عضویت ویژه چند کاربره (سالانه)

شما می توانید با انتخاب هر کدام از بسته های زیر به عضویت ویژه ارتقاء یابید و یا عضویت خود را تمدید نمایید

۷۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال۵ کاربر

پرداخت آنلاین
 • دسترسی به کلیه اخبار
 • دسترسی به کلیه مقالات
 • دسترسی به نبض بازار سهام
 • دسترسی به نبض بازار طلا
 • دسترسی به نبض بازار کالا
 • دسترسی به قاصدک

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰ کاربر

پرداخت آنلاین
 • دسترسی به کلیه اخبار
 • دسترسی به کلیه مقالات
 • دسترسی به نبض بازار سهام
 • دسترسی به نبض بازار طلا
 • دسترسی به نبض بازار کالا
 • دسترسی به قاصدک

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۰ کاربر

پرداخت آنلاین
 • دسترسی به کلیه اخبار
 • دسترسی به کلیه مقالات
 • دسترسی به نبض بازار سهام
 • دسترسی به نبض بازار طلا
 • دسترسی به نبض بازار کالا
 • دسترسی به قاصدک