مهمترین خبرها

با توجه به تعویق عرضه اولیه «وپسا» آیا در شرایط کنونی اساسا موافق از سرگیری عرضه های اولیه پس از 4 ماه هستید!؟
تعداد شرکت کننده : ۱,۳۱۶ نفر