مهمترین خبرهاچه عاملی سبب عدم ورود نقدینگی اثرگذار به بازار سهام شده...!؟
تعداد شرکت کننده : ۱,۷۵۰ نفر
بالا رفتن نرخ سود بانکی به شکل غیر رسمی
۹%
بازدهی فاقد ریسک قابل توجه اسناد خزانه
۸%
نرخ سود بالای 20 درصد صندوق های با درآمد ثابت
۵%
عدم اطمینان به آینده اقتصادی و پیش بینی تداوم رکود
۱۹%
گزینه 1 و 2 و 3
۱۴%
همه موارد
۴۵%
  • ادامه گنجینه‌ ...