{

پیش از سحر تاریک است اما تاکنون نشده که آفتاب طلوع نکند به سحر اعتماد کنید.

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk