{

در بازار تجارت با ارزش ترین سرمایه شما توانایی به دست آوردن پول است. هر روز برای افزایش آن تلاش کنید.

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk