{

زمینه های فکری خود را گسترش دهید و مانند یک تحلیل گر معامله کنید.

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk