{

اشکالی ندارد به چیزی که داری قانع باشی ولی به چیزی که هستی قانع نباش

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk