{

هرچه زودتر از ضررخارج شوید، زمانی که جهت حرکت بازار به ضرر شماست اشتباهاتتان را بپذیریدواز معامله خارج شوید.

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk