{

هيچ چيز بيشتر از خنده مسري و واگيردار نيست.

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk