{

سهام مانند درخت است. برخی درختان همیشه سایه دارند،برخی دیگر فقط مواقع خاصی سایه دارند و برخی درختان سالی یکبار میوه می دهند.

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk