{

انسان صد سال هم زندگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد

}

سیگنال‌ های مثبت در بازار سهام / حرکت متعادل نمادهاکد خبر: LU5qTXlOakk