{

کلماتي که بر زبان جاري مي‏گردند، قدرت خود را از ما گرفته‏اند زیرا از خود هيچ قدرتي ندارند.

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۲,۴۴۷

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۵ ۶,۱۷۹ ۱۵,۱۲۰,۰۱۳ ۲,۴۴۷ ۲,۵۴۶ ۲,۴۴۷ -۱۰۱ ۲,۴۴۷ ۲,۴۴۷ ۲,۵۴۸
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت