{

هنگامی که فکر می کنید روند را شناخته اید شناور شوید و از نوسانات بازار استفاده کنید .

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۲,۳۴۰

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۱۳ ۷۵,۷۳۸ ۱۷۴,۳۸۸,۶۷۲ ۲,۳۰۵ ۲,۳۴۶ ۲,۳۴۰ -۱۸ ۲,۳۰۰ ۲,۳۴۰ ۲,۳۵۸
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت