{

گوته:هر چه نور بيش تر ، سايه ها عميق تر!

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۲,۵۳۴

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۱ ۲,۵۰۰ ۶,۳۳۵,۰۰۰ ۲,۵۳۴ ۲,۶۳۹ ۲,۵۳۴ -۱۰۵ ۲,۵۳۴ ۲,۵۳۴ ۲,۶۳۹
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید
دوره های آموزش استراتژی های معاملاتی کاربردی در بازار سهام ایران

قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت