{

و وقتی کارتان را نمی توانید پیش  ببرید استراتژی خود را تغیر بدهید  خواهید دید بهترین ها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر تغیر بهترین چیز برای زندگی است. لبخند بزنید حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل .فکر .هوش و روحتان مایه بگذارید.

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۳,۸۳۲

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۶۳ ۱۵۳,۴۷۵ ۵۹۶,۴۷۹,۵۴۰ ۴,۱۴۴ ۳,۹۶۴ ۳,۸۳۲ -۱۵۴ ۳,۸۲۷ ۴,۱۴۴ ۳,۹۸۶
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی