{

پتر کبیر: آن قدر شکست می خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم.

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۳,۱۴۳

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۲ ۸۷,۴۵۱ ۲۷۴,۸۵۸,۴۹۳ ۳,۱۴۳ ۳,۲۵۷ ۳,۱۴۳ -۱۳۰ ۳,۱۴۳ ۳,۱۴۳ ۳,۲۷۳
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی