{

    بي سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند ودوباره بیاموزند. «الوین تافلر»                                      

}
سبد سهام پیشنهادی
پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی
» پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی [ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

شناسایی سود!؟
» شناسایی سود!؟ [ ۱۳۹۴/۱۱/۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام این هفته هر چند برخی سهام ها را به دلیل نزدیک شدن به ارزش ذاتی برای فروش توصیه ...

خریدنی ها...
» خریدنی ها... [ ۱۳۹۴/۱۱/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی این هفته سهم هایی را برای خرید،فروش و نگهداری معرفی کرده است.

خانه تکانی در سبدهای قدیمی
» خانه تکانی در سبدهای قدیمی [ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در حالی بازار سهام دو هفته ای است وارد فاز رونق شده که سهامداران بلند مدت در ٢۴ ماه گذشته ...

وقتی همه در سودند
» وقتی همه در سودند [ ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام بنیادی و تکنیکی این هفته ضمن پیشنهاد فروش برخی سهام ها با هدف شناسایی سود پیشنهادهای جدید هم ...

پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی
» پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی [ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

نگاهی به سهم های نوسانی
» نگاهی به سهم های نوسانی [ ۱۳۹۴/۱۰/۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در سبد سهام هفتگی پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی تحلیل گران بورس ٢۴ از نظرتان می گذرد...

بازهم نوسان گیری!
» بازهم نوسان گیری! [ ۱۳۹۴/۹/۲۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در حالی قیمت سهام به اصطلاح بنیادی به کف رسیده اما کسانی این روز ها در بورس تهران سود می ...

ویژه ریسک پذیران؛«بورس انرژی» بخرید
» ویژه ریسک پذیران؛«بورس انرژی» بخرید [ ۱۳۹۴/۹/۲۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام این هفته پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی خوبی همچون سرمایه گذاری آتیه دماوند و بورس انرژی برای مخاطبان گرامی ...

گرایش سرمایه گذاران بورس به گزینه های کوتاه مدت
» گرایش سرمایه گذاران بورس به گزینه های کوتاه مدت [ ۱۳۹۴/۹/۱۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

هر چند سبد پیشنهادی سهام همواره پیشنهادهای کوتاه مدتی را نیز برای سرمایه گذاران داشته،اما همواره بر رعایت اصل سهامداری ...

دور دور نوسان گیری است!
» دور دور نوسان گیری است! [ ۱۳۹۴/۹/۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

رکود رخوت انگیز بازار سهام در ٢٢ ماه گذشته سبب شده تا دیدگاه سهامداری بلند مدت کنار گذاشته شده و ...

هم سهامداری کنید و هم نوسان گیری
» هم سهامداری کنید و هم نوسان گیری [ ۱۳۹۴/۸/۲۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی سهام این هفته مجموعه ای از پیشنهادهای بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت را در قالب سهام بنیادی ...

وقتی کشتیرانی جذاب می شود
» وقتی کشتیرانی جذاب می شود [ ۱۳۹۴/۸/۲۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام این هفته ضمن بررسی آخرین وضعیت تک سهم ها،کشتیرانی جمهوری اسلامی را برای سرمایه گذاری پیشنهاد داده است...

پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی
» پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی [ ۱۳۹۴/۸/۱۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی این هفته آخرین وضعیت تکنیکی و بنیادی تک سهم های بورس و فرابورس را بررسی کرده است...

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۴/۸/۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

خریدهای محتاطانه
» خریدهای محتاطانه [ ۱۳۹۴/۸/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

هر چند بازار سهام در هفته سپری شده سیر صعودی به خود گرفت،اما تحلیل گران همچنان توصیه به خریدهای محتاطانه ...

بررسی موقعیت های مناسب خرید و فروش
» بررسی موقعیت های مناسب خرید و فروش [ ۱۳۹۴/۷/۲۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی این هفته ضمن تاکید بر نگهداری برخی از تک سهم های بنیادی،پیشنهاداتی هم برای نوسان گیری دارد...

چه کنیم؟خرید،فروش یا فقط تماشا!؟
» چه کنیم؟خرید،فروش یا فقط تماشا!؟ [ ۱۳۹۴/۷/۱۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

هر چند این روزها بازار سهام روی خوشی به سرمایه گذاران خود نشان نمی دهد اما به زعم تحلیل گران ...

نگاهی به وضعیت سهم های پرپتانسیل
» نگاهی به وضعیت سهم های پرپتانسیل [ ۱۳۹۴/۷/۱۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این هفته اوضاع و احوال سهم های پرپتانسیل بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است...

به امید بورس «پسا تحریم»
» به امید بورس «پسا تحریم» [ ۱۳۹۴/۷/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

با توجه به شرایط نامتعادل بازار سهام، نگهداری سبد بنیادی واختصاص بخشی از پرتفولیو به صندوق های با درآمد ثابت ...


- صفحه ۱ -  ۲  -  ۳  -  ۴  -  ۵  -  ۶  -  ۷  - صفحه بعد
Bourse24 Telegram
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت