{

خیلی باید صخره باشید تا جریان های بزرگ از پهلوی شما بگذرد و نگاهش کنید و بگویید تو آبی برو......

}
سبد سهام پیشنهادی
هم سهامداری کنید و هم نوسان گیری
» هم سهامداری کنید و هم نوسان گیری [ ۱۳۹۴/۸/۲۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی سهام این هفته مجموعه ای از پیشنهادهای بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت را در قالب سهام بنیادی ...

وقتی کشتیرانی جذاب می شود
» وقتی کشتیرانی جذاب می شود [ ۱۳۹۴/۸/۲۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام این هفته ضمن بررسی آخرین وضعیت تک سهم ها،کشتیرانی جمهوری اسلامی را برای سرمایه گذاری پیشنهاد داده است...

پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی
» پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی [ ۱۳۹۴/۸/۱۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی این هفته آخرین وضعیت تکنیکی و بنیادی تک سهم های بورس و فرابورس را بررسی کرده است...

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۴/۸/۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

خریدهای محتاطانه
» خریدهای محتاطانه [ ۱۳۹۴/۸/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

هر چند بازار سهام در هفته سپری شده سیر صعودی به خود گرفت،اما تحلیل گران همچنان توصیه به خریدهای محتاطانه ...

بررسی موقعیت های مناسب خرید و فروش
» بررسی موقعیت های مناسب خرید و فروش [ ۱۳۹۴/۷/۲۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی این هفته ضمن تاکید بر نگهداری برخی از تک سهم های بنیادی،پیشنهاداتی هم برای نوسان گیری دارد...

چه کنیم؟خرید،فروش یا فقط تماشا!؟
» چه کنیم؟خرید،فروش یا فقط تماشا!؟ [ ۱۳۹۴/۷/۱۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

هر چند این روزها بازار سهام روی خوشی به سرمایه گذاران خود نشان نمی دهد اما به زعم تحلیل گران ...

نگاهی به وضعیت سهم های پرپتانسیل
» نگاهی به وضعیت سهم های پرپتانسیل [ ۱۳۹۴/۷/۱۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این هفته اوضاع و احوال سهم های پرپتانسیل بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است...

به امید بورس «پسا تحریم»
» به امید بورس «پسا تحریم» [ ۱۳۹۴/۷/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

با توجه به شرایط نامتعادل بازار سهام، نگهداری سبد بنیادی واختصاص بخشی از پرتفولیو به صندوق های با درآمد ثابت ...

سبد پیشنهادی این هفته
» سبد پیشنهادی این هفته [ ۱۳۹۴/۶/۲۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی این هفته بر مبنای سهامی تنظیم شده که با رفع تحریم ها میتوانند از این فرصت استفاده و ...

اوراق تضمین شده بخرید
» اوراق تضمین شده بخرید [ ۱۳۹۴/۶/۲۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس اوراق مشارکت و صکوکی وجود دارند که نرخ های بالاتر از سپرده بانکی را ...

فعلا دست نگهدارید!
» فعلا دست نگهدارید! [ ۱۳۹۴/۶/۱۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

بازار سهام در ٢٠ ماه گذشته به سرمایه گذاران زیان رسانده است،حال آن که افت شدید قیمت سهام در این ...

سبدی ویژه «پساتحریم»
» سبدی ویژه «پساتحریم» [ ۱۳۹۴/۶/۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

هر چند این روزها بازار سهام روی خوشی به سرمایه گذاران نشان نمی دهد،اما گردآوری سبدی بنیادی متشکل از سهم ...

خرید های زیر قیمت
» خرید های زیر قیمت [ ۱۳۹۴/۵/۳۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

برخی از سهم ها در شرایط کنونی می توانند جذاب باشند،اما چه سهم هایی...؟

تا تصمیم کنگره صبر کنید
» تا تصمیم کنگره صبر کنید [ ۱۳۹۴/۵/۲۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی این هفته توصیه کرده در صورت عدم نیاز به نقدینگی تا تائید توافق هسته ای توسط کنگره ...

استراتژی میانه تابستان؟
» استراتژی میانه تابستان؟ [ ۱۳۹۴/۵/۱۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی بورس ٢۴ در این هفته پیشنهاد کرده سبد بنیادی خود را حفظ کنید و نیم نگاهی هم به ...

«بنیادی» ها را نگهدارید و ...
» «بنیادی» ها را نگهدارید و ... [ ۱۳۹۴/۵/۱۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام این هفته ضمن این که نیم نگاهی به تک سهم های تکنیکی داشته توصیه کرده که به سبد ...

تک سهم های جذاب تکنیکی
» تک سهم های جذاب تکنیکی [ ۱۳۹۴/۵/۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام این هفته ضمن معرفی تک سهم های تکنیکی با دید کوتاه مدت،توصیه کرده که سهام بنیادی خود را ...

تک سهم های بعد ازتوافق
» تک سهم های بعد ازتوافق [ ۱۳۹۴/۴/۲۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در حالی فرآیند بررسی توافق بزرگ هسته ای در کنگره آمریکا، مجلس شورای اسلامی و همچنین شروع رفع تحریم ها ...

مروری بر سهم های پر پتانسیل
» مروری بر سهم های پر پتانسیل [ ۱۳۹۴/۴/۱۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه


- صفحه ۱ -  ۲  -  ۳  -  ۴  -  ۵  -  ۶  -  ۷  - صفحه بعد
Bourse24 Telegram
سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت