{

افزودن به ضررها یک فاجعه است، مخصوصاً هنگامی که بازار تغییر مسیر داده است.

}
سبد سهام پیشنهادی
سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۴/۴/۱۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی
» پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی [ ۱۳۹۴/۴/۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در سبد سهام این هفته چند سهم پرپتانسیل برای سرمایه گذاری میان مدت و کوتاه مدت معرفی شده و برخی ...

فعلا دست نگهدارید!
» فعلا دست نگهدارید! [ ۱۳۹۴/۳/۳۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی سهام این هفته توصیه کرده سهام بنیادی را نگهدارید و همچنین نیم نگاهی کوتاه مدت و بعضا میان ...

سه سهم مناسب برای کوتاه مدت
» سه سهم مناسب برای کوتاه مدت [ ۱۳۹۴/۳/۲۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد تکنیکی این هفته سه سهم از گروه چند رشته ای،غذایی و خودرویی را برای کسب نوسان در کوتاه مدت ...

چند پیشنهاد تکنیکی
» چند پیشنهاد تکنیکی [ ۱۳۹۴/۳/۱۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی سهام این هفته ضمن توصیه به سهامداران برای تداوم نگهداری سهام بنیادی ،چند پیشنهاد تکنیکی برای سرمایه گذاران ...

چاره ای جز خرید سهام کوچک نیست!؟
» چاره ای جز خرید سهام کوچک نیست!؟ [ ۱۳۹۴/۳/۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در سبد پیشنهادی سهام هر چند سهم های بزرگ و استخوان دار برای نگهداری پیشنهاد شده،اما توصیه شده که نیم ...

نگاهی به برخی تک سهم ها
» نگاهی به برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۴/۳/۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سبد سهام هفتگی اینجا بروز رسانی شده است...

اوضاع و احوال برخی تک سهم ها
» اوضاع و احوال برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۴/۲/۲۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در شرایط کنونی همچنان سرمایه گذاران بازار سهام به صبوری و دید بلند مدت توصیه می شوند...

نگاه کنیم یا بخریم؟
» نگاه کنیم یا بخریم؟ [ ۱۳۹۴/۲/۱۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در سبد سهام پیشنهادی به سهامداران توصیه شده که نیم نگاهی به آذرآب،پتروشیمی اراک و لیزینگ بهمن داشته باشند...

نیم نگاهی به تک سهم ها
» نیم نگاهی به تک سهم ها [ ۱۳۹۴/۲/۱۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت تک سهم ها در این بخش بروز رسانی شده است.از سبد قبلی سهام پالایش نفت اصفهان با دید ...

بخریم یا...!؟
» بخریم یا...!؟ [ ۱۳۹۴/۲/۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی این هفته به بررسی اوضاع برخی تک سهم های بنیادی و تکنیکی پرداخته است...

تک سهم های جذاب تا شب مجمع
» تک سهم های جذاب تا شب مجمع [ ۱۳۹۴/۱/۲۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

با توجه به آغاز فصل مجامع برخی از تک سهم ها برای سهامداری تا زمان برگزاری مجمع پیشنهاد شده است.همچنین ...

نوبت پرتفولیوتکانی
» نوبت پرتفولیوتکانی [ ۱۳۹۴/۱/۲۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

پس از فروکش هیجان هسته ای بورس بد نیست سهامداران در این هفته با فروش برخی از سهام قبلی و ...

نخستین پیشنهادهای سال٩۴
» نخستین پیشنهادهای سال٩۴ [ ۱۳۹۴/۱/۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در اولین سبد سهام پیشنهادی سال جدید سهامداران به حفظ پرتفولیو و البته محافظه کاری درفروش سهام توصیه شده اند؛چرا ...

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

نیم نگاهی به بازار و نیم نگاهی هم به اوراق
» نیم نگاهی به بازار و نیم نگاهی هم به اوراق [ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت تک سهم های بازار برای سرمایه گذاری و سایر ابزارهای نوین مالی در جداول زیر بررسی شده است...

فقط به دور دست ها فکر کنید!!!
» فقط به دور دست ها فکر کنید!!! [ ۱۳۹۳/۱۲/۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در شرایط کنونی نگهداری سهام بنیادی با دید بلند مدت و همچنین اختصاص بخشی از پرتفولیو به ابزارهای نوین مالی ...

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۲/۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

اوراق اجاره چادرملو به میزان ١۵٠ میلیارد تومان و ۴ ساله و با نرخ سود سالانه ٢٠ درصد منتشر شده ...


- صفحه ۱ -  ۲  -  ۳  -  ۴  -  ۵  -  ۶  - صفحه بعد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت