{

افرادی هفتاد سال عمر می کنند افرادی در یک سال هفتاد بار زندگی می کندد

}
سبد سهام پیشنهادی
بخریم یا...!؟
» بخریم یا...!؟ [ ۱۳۹۴/۲/۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی این هفته به بررسی اوضاع برخی تک سهم های بنیادی و تکنیکی پرداخته است...

تک سهم های جذاب تا شب مجمع
» تک سهم های جذاب تا شب مجمع [ ۱۳۹۴/۱/۲۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

با توجه به آغاز فصل مجامع برخی از تک سهم ها برای سهامداری تا زمان برگزاری مجمع پیشنهاد شده است.همچنین ...

نوبت پرتفولیوتکانی
» نوبت پرتفولیوتکانی [ ۱۳۹۴/۱/۲۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

پس از فروکش هیجان هسته ای بورس بد نیست سهامداران در این هفته با فروش برخی از سهام قبلی و ...

نخستین پیشنهادهای سال٩۴
» نخستین پیشنهادهای سال٩۴ [ ۱۳۹۴/۱/۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در اولین سبد سهام پیشنهادی سال جدید سهامداران به حفظ پرتفولیو و البته محافظه کاری درفروش سهام توصیه شده اند؛چرا ...

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

نیم نگاهی به بازار و نیم نگاهی هم به اوراق
» نیم نگاهی به بازار و نیم نگاهی هم به اوراق [ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت تک سهم های بازار برای سرمایه گذاری و سایر ابزارهای نوین مالی در جداول زیر بررسی شده است...

فقط به دور دست ها فکر کنید!!!
» فقط به دور دست ها فکر کنید!!! [ ۱۳۹۳/۱۲/۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در شرایط کنونی نگهداری سهام بنیادی با دید بلند مدت و همچنین اختصاص بخشی از پرتفولیو به ابزارهای نوین مالی ...

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۲/۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

اوراق اجاره چادرملو به میزان ١۵٠ میلیارد تومان و ۴ ساله و با نرخ سود سالانه ٢٠ درصد منتشر شده ...

سهم نگه دارید؛اما به امید بلند مدت!
» سهم نگه دارید؛اما به امید بلند مدت! [ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در شرایط فعلی چون تقریبا در همه سهم های بنیادی کف سازی صورت گرفته است،توصیه به نگهداری سهام و همچنین ...

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۱/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بازار قرمز چه کنیم؟
» در این بازار قرمز چه کنیم؟ [ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد هفتگی سهام پیشنهادی بورس ٢۴ بازهم بر تمرکز روی تک سهم های بنیادی تاکید دارد...

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۳/۱۰/۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

چه سهم هایی پتانسیل نوسان دارند...؟
» چه سهم هایی پتانسیل نوسان دارند...؟ [ ۱۳۹۳/۹/۲۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

هر چند این روزها وضعیت بازار سهام چندان دلچسب نیست،اما برخی از تک سهم ها مترصد نوسان مثبت هستند...

بررسی وضعیت سهام برتر تکنیکی و بنیادی
» بررسی وضعیت سهام برتر تکنیکی و بنیادی [ ۱۳۹۳/۹/۲۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این هفته به بررسی اوضاع و احوال تک سهم هایی پرداخته شده که همچنان پتانسیل رشد را دارند...

سهم های برتر بنیادی و تکنیکی
» سهم های برتر بنیادی و تکنیکی [ ۱۳۹۳/۹/۱۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی هفته به بررسی وضعیت چند سهم برتر تکنیکی و بنیادی پرداخته است.برای استفاده از این سبد لازم ...

ورود به ایران خودرو...
» ورود به ایران خودرو... [ ۱۳۹۳/۹/۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در سبد این هفته ورود به ایران خودرو توصیه شده و از سیگنال هایی جهت خرید سهام معدنی ها و ...


- صفحه ۱ -  ۲  -  ۳  -  ۴  -  ۵  - صفحه بعد
سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت