{

بسیاری از ناکامی‌ها ناشی از این است که هنگام تسلیم شدن نمی‌دانید که تا چه حد به موفقیت نزدیکید.(ادیسون)

}
سبد سهام پیشنهادی
نیم نگاهی به برخی تک سهم ها
» نیم نگاهی به برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۱/۲۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت تکنیکی و بنیادی برخی تک سهم ها اینجا بروز رسانی شده است...

رصد وضعیت برخی تک سهم ها
» رصد وضعیت برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۱/۲۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکی برخی تک سهم ها بروز رسانی شده است...

» سهام بنیادی و تکنیکی در یک نگاه [ ۱۳۹۳/۱/۱۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد با فرمت گذشته نیز همچنان تا رسیدن سهام معرفی شده به تارگت های مورد نظر به صورت هفتگی به ...

» نیم نگاهی به سهام پرپتانسیل بازار [ ۱۳۹۳/۱/۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در آغاز هفته دوم نوروز نگاهی داریم به متغیرهای مهم سهام پرپتانسیل بازار سهام

بررسی وضعیت سهام پرپتانسیل بازار
» بررسی وضعیت سهام پرپتانسیل بازار [ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام برتر بازار بروز رسانی شده است...

در میان تک سهم های بازار
» در میان تک سهم های بازار [ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام پرپتانسیل بازار بروز رسانی شده است...

در لا به لای تک سهم ها
» در لا به لای تک سهم ها [ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام برتر بازار بروزرسانی شده است...

در لابه لای تک سهم ها...
» در لابه لای تک سهم ها... [ ۱۳۹۲/۱۲/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این قسمت مربوط به آخرین وضعیت سبد سهام پیشنهادی است...

نگاهی به اوضاع و احوال برخی تک سهم ها
» نگاهی به اوضاع و احوال برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سبد سهام پیشنهادی بروز رسانی شده است...

سهام بنیادی در یک نگاه
» سهام بنیادی در یک نگاه [ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش نگاهی گذرا داریم به سهم هایی که به لحاظ بنیادی پتانسیل رشد دارند...

تک سهم ها از دریچه تکنیکال و بنیادی
» تک سهم ها از دریچه تکنیکال و بنیادی [ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام بنیادی و تکنیکال بازار بروز رسانی شده است...

در لابه لای تک سهم ها...
» در لابه لای تک سهم ها... [ ۱۳۹۲/۱۱/۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این قسمت مربوط به سهام بنیادی و تکنیکال برتر بازار است...

درمیان تک سهم ها
» درمیان تک سهم ها [ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در بازار فعلی بهتر است،نظاره گر باشید...

گشتی در میان تک سهم ها
» گشتی در میان تک سهم ها [ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام برتر بازار را رصد کنید...

گشتی در تک سهم ها
» گشتی در تک سهم ها [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سهام برتر بازار را اینجا رصد کنید...

سهام پربازده بازار در چه وضعیتی به سر می برند...؟
» سهام پربازده بازار در چه وضعیتی به سر می برند...؟ [ ۱۳۹۲/۱۰/۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سهام برتر بازار در ادامه از نظرتان می گذرد...

نگاهی به برخی تک سهم ها
» نگاهی به برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۲/۹/۳۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در بخش سبد پیشنهادی سهام آخرین وضعیت سهام برتر بازار بروزرسانی شده است...

گشتی در میان سهام برتر بازار
» گشتی در میان سهام برتر بازار [ ۱۳۹۲/۹/۲۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

اوضاع و احوال ٨ سهم برتر بازار در یک جدول بروز رسانی شده است...

نیم نگاهی به سهام برتر بازار
» نیم نگاهی به سهام برتر بازار [ ۱۳۹۲/۹/۱۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سبد سهام برتر بازار در این بخش بروزرسانی شده است...

اوضاع و احوال سهام برتر بازار...
» اوضاع و احوال سهام برتر بازار... [ ۱۳۹۲/۹/۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام برتر بازار بروزرسانی شده است...


- صفحه ۱ -  ۲  -  ۳  - صفحه بعد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی