{

نگرانی اغلب جای اقدام را می گیرد

}
سبد سهام پیشنهادی
نگاهی به برترین گزینه های بنیادی و تکنیکی بازار
» نگاهی به برترین گزینه های بنیادی و تکنیکی بازار [ ۱۳۹۳/۹/۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

برای استفاده از سبد پیشنهادی سهام لازم است که به سبد قبلی مراجعه کرده و تفاوت پیشنهادها را بررسی نمائید...

در لابه لای برخی تک سهم ها
» در لابه لای برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۸/۲۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

استفاده از این سبد مستلزم بررسی وضعیت تک سهم های معرفی شده در سبدهای قبلی است...

فروش برای شناسایی سود یا نگهداری...؟
» فروش برای شناسایی سود یا نگهداری...؟ [ ۱۳۹۳/۸/۱۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این قسمت از سبد هفتگی سهام به بررسی وضعیت تک سهم های بازار پرداخته شده و برخی از سهم ...

» بررسی خرید،نگهداری یا فروش برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۸/۱۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد این هفته به بروز رسانی وضعیت بنیادی و تکنیکی برخی تک سهم های بازار اختصاص پیدا کرده است...

» نگاهی به چند سهم برتر بازار [ ۱۳۹۳/۸/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سهام برتر بازار در این بخش بروزرسانی شده است...

» تک سهم های بازار از چند زاویه [ ۱۳۹۳/۷/۲۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش برخی تک سهم های جذاب برای خرید،فروش و نگهداری بررسی شده اند...

» در میان تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۷/۱۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این قسمت آخرین وضعیت سهام برتر بازار بروز رسانی شده است...

» نگاهی به تک سهم های بنیادی و تکنیکی بازار [ ۱۳۹۳/۷/۱۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این قسمت آخرین وضعیت سهام برتر بازار مورد بررسی قرار گرفته است...

» در میان برخی سهم های بنیادی [ ۱۳۹۳/۷/۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این قسمت آخرین وضعیت تک سهم های بنیادی بازار بروز رسانی شده است...

» رصد آخرین وضعیت تک سهم های بنیادی و تکنیکی بازار [ ۱۳۹۳/۶/۲۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این قسمت آخرین اوضاع و احوال تک سهم های بازار بروزرسانی شده است...

» نگاهی به آخرین وضعیت تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۶/۲۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش به بررسی آخرین وضعیت تک سهم های بازار پرداخته شده است...

» نگاهی به وضعیت سهام برتربنیادی و تکنیکی بازار [ ۱۳۹۳/۶/۱۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سبد پیشنهادی سهام در این قسمت بروزرسانی شده است...

» نگاهی به یک پرتفولیوی بنیادی [ ۱۳۹۳/۶/۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام برتر بازار بروز رسانی شده است

» با پرتفولیوی خود چه کنیم؟ [ ۱۳۹۳/۶/۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این قیمت از آخرین وضعیت سهام برتر بازار مطلع شوید

» در لابه لای برخی تک سهم های برتر بازار [ ۱۳۹۳/۵/۲۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این سبد پیشنهادی به بروزرسانی آخرین وضعیت سهام برتر بازار اختصاص پیدا کرده است...

» در میان برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۵/۱۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

اقلام سبد سهام پیشنهادی در این بخش بروزرسانی شده است...

نگاهی به سهام پرپتانسیل بازار
» نگاهی به سهام پرپتانسیل بازار [ ۱۳۹۳/۵/۱۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام پرپتانسیل بازار بروز رسانی شده است...

» در میان تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۵/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این بخش به بروز رسانی آخرین وضعیت سبد سهام پیشنهادی اختصاص دارد...

» در لا به لای تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۴/۲۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این بخش به بروزرسانی آخرین وضعیت سبد سهام پیشنهادی اختصاص پیدا کرده است...

» گشت و گذاری در میان برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۴/۲۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سهام برتر بازار اینجا بروزرسانی شده است...


- صفحه ۱ -  ۲  -  ۳  -  ۴  - صفحه بعد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی