{

درآمد هر سهم (EPS) : سود عایدی شرکت به ازای هر سهم که توسط شرکت پیش بینی می شود .

}
سبد سهام پیشنهادی
نگاهی به وضعیت سهم های پرپتانسیل
» نگاهی به وضعیت سهم های پرپتانسیل [ ۱۳۹۴/۷/۱۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این هفته اوضاع و احوال سهم های پرپتانسیل بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است...

به امید بورس «پسا تحریم»
» به امید بورس «پسا تحریم» [ ۱۳۹۴/۷/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

با توجه به شرایط نامتعادل بازار سهام، نگهداری سبد بنیادی واختصاص بخشی از پرتفولیو به صندوق های با درآمد ثابت ...

سبد پیشنهادی این هفته
» سبد پیشنهادی این هفته [ ۱۳۹۴/۶/۲۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی این هفته بر مبنای سهامی تنظیم شده که با رفع تحریم ها میتوانند از این فرصت استفاده و ...

اوراق تضمین شده بخرید
» اوراق تضمین شده بخرید [ ۱۳۹۴/۶/۲۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس اوراق مشارکت و صکوکی وجود دارند که نرخ های بالاتر از سپرده بانکی را ...

فعلا دست نگهدارید!
» فعلا دست نگهدارید! [ ۱۳۹۴/۶/۱۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

بازار سهام در ٢٠ ماه گذشته به سرمایه گذاران زیان رسانده است،حال آن که افت شدید قیمت سهام در این ...

سبدی ویژه «پساتحریم»
» سبدی ویژه «پساتحریم» [ ۱۳۹۴/۶/۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

هر چند این روزها بازار سهام روی خوشی به سرمایه گذاران نشان نمی دهد،اما گردآوری سبدی بنیادی متشکل از سهم ...

خرید های زیر قیمت
» خرید های زیر قیمت [ ۱۳۹۴/۵/۳۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

برخی از سهم ها در شرایط کنونی می توانند جذاب باشند،اما چه سهم هایی...؟

تا تصمیم کنگره صبر کنید
» تا تصمیم کنگره صبر کنید [ ۱۳۹۴/۵/۲۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی این هفته توصیه کرده در صورت عدم نیاز به نقدینگی تا تائید توافق هسته ای توسط کنگره ...

استراتژی میانه تابستان؟
» استراتژی میانه تابستان؟ [ ۱۳۹۴/۵/۱۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی بورس ٢۴ در این هفته پیشنهاد کرده سبد بنیادی خود را حفظ کنید و نیم نگاهی هم به ...

«بنیادی» ها را نگهدارید و ...
» «بنیادی» ها را نگهدارید و ... [ ۱۳۹۴/۵/۱۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام این هفته ضمن این که نیم نگاهی به تک سهم های تکنیکی داشته توصیه کرده که به سبد ...

تک سهم های جذاب تکنیکی
» تک سهم های جذاب تکنیکی [ ۱۳۹۴/۵/۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام این هفته ضمن معرفی تک سهم های تکنیکی با دید کوتاه مدت،توصیه کرده که سهام بنیادی خود را ...

تک سهم های بعد ازتوافق
» تک سهم های بعد ازتوافق [ ۱۳۹۴/۴/۲۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در حالی فرآیند بررسی توافق بزرگ هسته ای در کنگره آمریکا، مجلس شورای اسلامی و همچنین شروع رفع تحریم ها ...

مروری بر سهم های پر پتانسیل
» مروری بر سهم های پر پتانسیل [ ۱۳۹۴/۴/۱۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد سهام پیشنهادی
» سبد سهام پیشنهادی [ ۱۳۹۴/۴/۱۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی
» پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی [ ۱۳۹۴/۴/۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در سبد سهام این هفته چند سهم پرپتانسیل برای سرمایه گذاری میان مدت و کوتاه مدت معرفی شده و برخی ...

فعلا دست نگهدارید!
» فعلا دست نگهدارید! [ ۱۳۹۴/۳/۳۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی سهام این هفته توصیه کرده سهام بنیادی را نگهدارید و همچنین نیم نگاهی کوتاه مدت و بعضا میان ...

سه سهم مناسب برای کوتاه مدت
» سه سهم مناسب برای کوتاه مدت [ ۱۳۹۴/۳/۲۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد تکنیکی این هفته سه سهم از گروه چند رشته ای،غذایی و خودرویی را برای کسب نوسان در کوتاه مدت ...

چند پیشنهاد تکنیکی
» چند پیشنهاد تکنیکی [ ۱۳۹۴/۳/۱۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد پیشنهادی سهام این هفته ضمن توصیه به سهامداران برای تداوم نگهداری سهام بنیادی ،چند پیشنهاد تکنیکی برای سرمایه گذاران ...

چاره ای جز خرید سهام کوچک نیست!؟
» چاره ای جز خرید سهام کوچک نیست!؟ [ ۱۳۹۴/۳/۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در سبد پیشنهادی سهام هر چند سهم های بزرگ و استخوان دار برای نگهداری پیشنهاد شده،اما توصیه شده که نیم ...

نگاهی به برخی تک سهم ها
» نگاهی به برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۴/۳/۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سبد سهام هفتگی اینجا بروز رسانی شده است...


- صفحه ۱ -  ۲  -  ۳  -  ۴  -  ۵  -  ۶  -  ۷  - صفحه بعد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت