{

کنفوسیوس: اگر به راه خطا رفتی از بازگشتنش مترس.

}
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس
» تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس [ ۱۳۹۳/۵/۲۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

پتروشیمی زاگرس در سال ١٣٧٩ تاسیس و ساخت فاز اول آن با ظرفیت ١.۶۵ میلیون تن متانول در سال ١٣٨٠ ...

تحلیل بانک صادرات از زاویه ای جدید
» تحلیل بانک صادرات از زاویه ای جدید [ ۱۳۹۳/۵/۱۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

» تحلیل بنیادی کنتورسازی ایران [ ۱۳۹۳/۵/۱۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این تحلیل آخرین وضعیت کنتورسازی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است...

تحلیل اجمالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
» تحلیل اجمالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی [ ۱۳۹۳/۵/۱۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سال ١٣٧۶ با سرمایه ١٠٠ میلیارد ریال بصورت سهامی خاص به ثبت رسیده و در ...

» تحلیل بنیادی پتروشیمی خارک [ ۱۳۹۳/۴/۱۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

همزمان با بازگشایی نماد شخارک به بررسی آخرین وضعیت بنیادی این سهم بعد از تعدیل مثبت اخیر پرداخته ایم...

تحلیل صنعت برق و نیروگاه
» تحلیل صنعت برق و نیروگاه [ ۱۳۹۳/۴/۱۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این تحلیل به جزئیات بیشتری درباره صنعت نیروگاه و برق پرداخته شده است

» تحلیل بنیادی کالسیمین [ ۱۳۹۳/۴/۱۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت حال و آینده لیدر سرب و روی کاران در این تحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته است...

» اوضاع و احوال قندی ها در یک قاب [ ۱۳۹۳/۴/۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

تحرکات اخیر سهامداران در گروه قندی سبب شد تا در یک جدول گویا به بررسی آخرین تحولات این صنعت شیرین ...

» تحلیل صنعت برق و نیروگاه [ ۱۳۹۳/۴/۶ ]   قابل مشاهده توسط همه کاربران

با توجه به اهمیت صنعت برق در بازار سرمایه،تحلیل ذیل به ارزیابی آخرین وضعیت این صنعت پرداخته است...

سیاه و سفید ٢٩ شرکت صنعت سیمان
» سیاه و سفید ٢٩ شرکت صنعت سیمان [ ۱۳۹۳/۴/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

صنعت سیمان به عنوان یک صنعت مهم در ایران شناخته شده و خود را به عنوان یک صادرکننده بزرگ در ...

معرفی صنایع برتر و آسیب دیده بورس در دوران روحانی
» معرفی صنایع برتر و آسیب دیده بورس در دوران روحانی [ ۱۳۹۳/۳/۲۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در ۶ ماهه دوم صنعت مخابرات همچنان صدر نشین باقی ماند و میانگین خرید های صورت گرفته در این شرکت ...

» تحلیل بنیادی سیمان بهبهان [ ۱۳۹۳/۳/۲۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این تحلیل به بررسی اوضاع و احوال یکی از تک سهم های سیمانی بورس اختصاص دارد...

» تحلیل و بررسی همراه اول [ ۱۳۹۳/۳/۲۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این گزارش آخرین وضعیت همراه اول بررسی شده است

» تحلیل بنیادی داروسازی جابرابن حیان [ ۱۳۹۳/۳/۱۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت تک سهم آنتی بیوتیک ساز بازار یعنی دجابر در این تحلیل بررسی شده است

تحلیل بنیادی نفت سپاهان در آستانه عرضه اولیه
» تحلیل بنیادی نفت سپاهان در آستانه عرضه اولیه [ ۱۳۹۳/۳/۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

نرخ فروش روغن پایه اصولا رقمی در حدود ٩٢٠ تا ٩۴٠ دلار در بازارهای جهانی می باشد و این در ...

» یک تحلیل از نفت سپاهان [ ۱۳۹۳/۳/۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت شسپا در این تحلیل بررسی شده است...

» تحلیل بنیادی سیمان درود [ ۱۳۹۳/۲/۱۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سیمان درود یکی از شرکت های مورد توجه گروه سیمانی است،از این رو تحلیل ذیل به ارزیابی پتانسیل های بنیادی ...

» تحلیل بنیادی باما [ ۱۳۹۳/۲/۱۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این تحلیل به ارزیابی پتانسیل های بنیادی شرکت معدنی باما پرداخته است.این شرکت با نماد معاملاتی کاما در بورس تهران ...

تحلیل بنیادی گروه اوره سازان
» تحلیل بنیادی گروه اوره سازان [ ۱۳۹۳/۲/۱۱ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

پتروشیمی پردیس در سه ماهه نخست سال مالی (زمستان ٩٢) هیچ گونه صادرات اوره نداشته است و صرفا ٢١.٧ میلیون ...

» تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند [ ۱۳۹۳/۱/۲۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این تحلیل بنیادی به ارزیابی وضعیت سهام پتروشیمی شازند«شاراک» پرداخته است...


- صفحه ۱ -  ۲  -  ۳  -  ۴  -  ۵  - صفحه بعد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی